Nordvesten  Terrasse

Husordensregler for Nordvesten Terrasse borettslag

Disse regler skal sikre andelseierne ro og orden i hjemmene.

Leilighetene skal ikke brukes slik at de sjenerer andre. Hver enkelt andelseier er ansvarlig

for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt.

1. Hver enkelt andelseier må sørge for at det er mest mulig ro i leilighetene mellom

     kl. 22.00 og kl. 07.00

2. Kast ikke mat ut til fuglene, da dette trekker rotter og annet utøy til eiendommen.

3. Beboere som ønsker å ha husdyr, må påse at disse ikke er til sjenanse for de øvrige

     beboerne og at deres etterlatenskaper blir fjernet.

4. Andelseierne oppfordres til å vise smidighet med hensyn til parkering, og påse at man

     ikke parkerer slik at andre blir hindret i sin ferdsel.

5. Hver enkelt andelseier er selv ansvarlig for klipping av plen foran eget hus,

     rydding av gangstier og trapp fortau  ved eget hus.

 

6. Foruten det som er nevnt foran, må alt som tilhører eiendommen – både utvendig og

     innvendig, behandles med forsiktighet og holdes i god stand.

     Dersom man oppdager skader, si fra snarest til styreleder eller annen person i styret.

     Innkjøp av rekvisita og diverse utstyr til laget, skal kun gjøres med rekvisisjon fra styret.

 

Revidert januar 2000

©Studiok.no All rights reserved.

 

Disse regler skal sikre andelseierne ro og orden i hjemmene.

Leilighetene skal ikke brukes slik at de sjenerer andre. Hver enkelt

andelseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt.

 1. Hver enkelt andelseier må sørge for at det er mest mulig ro i leilighetene mellom kl. 22.00 og kl. 07.00

 2. Kast ikke mat ut til fuglene, da dette trekker rotter og annet utøy til eiendommen.

 3. Beboere som ønsker å ha husdyr, må påse at disse ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne og at deres etterlatenskaper blir fjernet.

 4. Andelseierne oppfordres til å vise smidighet med hensyn til parkering, og påse at man ikke parkerer slik at andre blir hindret i sin ferdsel.

 5. Hver enkelt andelseier er selv ansvarlig for klipping av plen foran eget hus, rydding av gangstier og trapp fortau  ved eget hus.

 6. Foruten det som er nevnt foran, må alt som tilhører eiendommen – både utvendig og innvendig, behandles med forsiktighet og holdes i god stand. Dersom man oppdager skader, si fra snarest til styreleder eller annen person i styret.Innkjøp av rekvisita og diverse utstyr til laget, skal kun gjøres med rekvisisjon fra styret.

 

Revidert januar 2000

Disse regler skal sikre andelseierne

ro og orden i hjemmene.

Leilighetene skal ikke brukes slik at de sjenerer andre. Hver enkelt andelseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt.

 1. Hver enkelt andelseier må sørge for at det er mest mulig ro i leilighetene mellom kl. 22.00 og kl. 07.00

 2. Kast ikke mat ut til fuglene, da dette trekker rotter og annet utøy til eiendommen.

 3. Beboere som ønsker å ha husdyr, må påse at disse ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne og at deres etterlatenskaper blir fjernet.

 4. Andelseierne oppfordres til å vise smidighet med hensyn til parkering, og påse at man ikke parkerer slik at andre blir hindret i sin ferdsel.

 5. Hver enkelt andelseier er selv ansvarlig for klipping av plen foran eget hus, rydding av gangstier og trapp fortau  ved eget hus.

 6. Foruten det som er nevnt foran, må alt som tilhører eiendommen – både utvendig og innvendig, behandles med forsiktighet og holdes i god stand. Dersom man oppdager skader, si fra snarest til styreleder eller annen person i styret.Innkjøp av rekvisita og diverse utstyr til laget, skal kun gjøres med rekvisisjon fra styret.

 

Revidert januar 2000