Nordvesten  Terrasse

Referater fra styremøte i Nordvestenterrase borettslag.

 

Saker fra beboere må meldes skriftlig til styret og vil bli behandlet på førstkommende møte.

Du kan melde fra direkt til et av medlemmen i styret eller skriftlig her

©Studiok.no All rights reserved.