Saker fra beboere må meldes skriftlig til styret og vil bli behandlet på

førstkommende møte. Du kan melde fra direkt til et av medlemmen

i styret eller skriftlig her.

Referater fra styremøte i Nordvesten terrasse borettslag.

Nordvesten

Terrasse

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

©Studiok.no All rights reserved.

Besøksadresse:

 

Nordvesten Terrasse

2012 Kristiansund N

 

Email:   tor@studiok.no

Telefon: 90203892

Saker fra beboere må meldes skriftlig til styret og vil bli behandlet på

førstkommende møte. Du kan melde fra direkt til et av medlemmen

i styret eller skriftlig her.

Referater fra styremøte i Nordvesten terrasse borettslag.